Täze önümler

 • Täze geliş: Alýumin 6061-T6 / LY12-T4 Hanger bar üçin çyzylan girew taýagy

  Programma: Hanger Bar, DY HC TUBE FEEDER Material: Alýumin 6061-T6 / LY12-T4 Has giňişleýin maglumat isleseňiz, satyjymyzdan haýyş edýäris.
  Koprak oka
 • Halloween uly satuw

  Az sarp etmek, has köp satyn almak isleýärsiňizmi?Iki gezek arzanladyş barada näme aýdyp bilersiňiz?Bu Hallowin, apreliň samsyk güni däl.Bu hile däl.Önümiňiziň hili ISO 9001 tarapyndan kepillendiriler. Bize diňe iberiň ...
  Koprak oka
 • Mehaniki enjamlaryň geçiriş tertibi boýunça mehaniki geçiriş

  Mehaniki geçiriş dişli geçiriş, turbinaly aýlaw geçirijisi, guşak geçiriş, zynjyr geçiriji we dişli otly ýaly bölünýär.1. Dişli geçiriş Dişli geçiriş, mehaniki geçirişde iň köp ulanylýan geçiriş görnüşidir.Geçirilmegi has takyk, ...
  Koprak oka
 • Sinhron guşak sürüjisi bilen zynjyrly diskiň arasynda näme tapawut bar?

  Sinhron guşak sürüjisi bilen zynjyrly diskiň arasynda näme tapawut bar?Köp adamyň gözüniň alnynda kän bir tapawut ýok ýaly, bu nädogry pikir.Üns bilen synlasak, tapawudyny görüp bileris.Sinhron guşak sürüjisi zynjyrly diskden has artykmaçlyga eýe.Sinhron ...
  Koprak oka
 • Zynjyr sürüjisiniň aýratynlyklary we ulanylyşy

  Zynjyrly hereketlendiriji, dişli hereketlendiriji we kemer hereketlendirijisiniň käbir aýratynlyklaryna eýe bolan aralyk çeýe bölekler bilen birleşdiriji sürüjä degişlidir.Dişli hereketlendiriji bilen deňeşdirilende, zynjyrly sürüjiniň önümçilik we gurnama takyklygy, diş dişleriniň has gowy stres ýagdaýy, belli bir buferin ...
  Koprak oka

Indi satyn al ...

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň.